FAQs

Xin hỏi giá tiền gói chụp ảnh cưới tại công viên?
Hỏi đáp thông tin chung

Quý khách vui lòng mua vé cho ekip chụp ảnh theo giá vé vào cổng công viên

Công viên có mở cửa buổi sáng không?
Hỏi đáp thông tin chung

Công viên mở cửa từ 15:30 – 22:30 hàng ngày, không mở cửa buổi sáng bạn nhé!