Chào  |  Login
Loại vé Mệnh giá Số lượng Thành tiền
GIÁ VÉ TỪ NGÀY 17-25/09/2018 ( áp dụng du khách từ 1m trở lên) Dưới 1m miễn phí
50.000 VND 0 VND
Tổng tiền:
Đặt vé
Đặt vé trực tuyến
Nhận mã code
Đọc code,
Thanh toán tại quầy lễ tân
Nhận vé