Chào  |  Login
Loại vé Mệnh giá Số lượng Thành tiền
T2-T5: GÍA VÉ TRỌN GÓI CHO NGƯỜI LỚN (Trên 1m3)
200.000 VND 0 VND
T2-T5: GÍA VÉ TRỌN GÓI DÀNH CHO TRẺ EM ( Dưới 1m Free)
150.000 VND 0 VND
T6- CN: GIÁ VÉ TRỌN GÓI CHO NGƯỜI LỚN ( Trên 1m3)
300.000 VND 0 VND
T6- CN: GIÁ VÉ TRỌN GÓI CHO TRẺ EM (Dưới 1m Free)
200.000 VND 0 VND
T2-T5: GIÁ VÉ BASIC ( Dưới 1m Free)
120.000 VND 0 VND
T6- CN: GIÁ VÉ BASIC ( Dưới 1m Free)
170.000 VND 0 VND
Tổng tiền:
Đặt vé
Đặt vé trực tuyến
Nhận mã code
Đọc code,
Thanh toán tại quầy lễ tân
Nhận vé