Chào  |  Login
Loại vé Mệnh giá Số lượng Thành tiền
T2- CN: GIÁ VÉ TRỌN GÓI CHO NGƯỜI LỚN ( Trên 1m3)
200.000 VND 0 VND
T2-CN: GIÁ VÉ TRỌN GÓI CHO TRẺ EM 1M-1M3 (Dưới 1m Free)
150.000 VND 0 VND
T2-CN: GIÁ VÉ BASIC CHO NGƯỜI LỚN ( Trên 1m3)
120.000 VND 0 VND
T2- CN: GIÁ VÉ BASIC CHO TRẺ EM 1M-1M3 ( Dưới 1m Free)
100.000 VND 0 VND
Tổng tiền:
Đặt vé
Đặt vé trực tuyến
Nhận mã code
Đọc code,
Thanh toán tại quầy lễ tân
Nhận vé