Tôi có thể mua vé ở đâu?

Khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy vé công viên. Số 01, Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng.

:

Tin tức khác