KHU VIỆT NAM- CỔNG THÀNH

Cổng thành: Được ví là Cổng Ngọ Môn, nơi chỉ dành riêng cho các vị vua chúa hoặc được sử dụng để tiếp đón các sứ thần.

-Tầng 1: Sảnh đón tiếp khách.

-Tầng 2: Nhà ga Monorail, khu vực balcony ngắm cảnh công viên về hướng Tháp Đồng Hồ.

 

 

 

 

Trải nghiệm khác:

KHU SINGAPORE

Văn hóa | 24/01/2019

KHU NEPAL

Văn hóa | 24/01/2019

KHU CAMPUCHIA

Văn hóa | 24/01/2019

KHU THÁI LAN

Văn hóa | 24/01/2019

KHU ẤN ĐỘ

Văn hóa | 24/01/2019

KHU TRUNG QUỐC

Văn hóa | 24/01/2019

KHU HÀN QUỐC

Văn hóa | 24/01/2019