KHU VIỆT NAM_ THÁP ĐỒNG HỒ

THÁP ĐỒNG HỒ 

Mô tả: Tháp đồng hồ là một quần thể đồng hồ với tổng cộng 9 mặt đồng hồ và 9 kiểu trang trí thể hiện sống động văn hóa của 9 nước Châu Á, từng khung cảnh như kể lại một câu chuyện, một giai thoại lịch sử, văn hóa mỗi nước.

  • – Với diện tích: 550m2 và Chiều cao: 29m
  • –  9 nền văn hóa tiêu biểu: Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal

 

 

 

Trải nghiệm khác:

KHU SINGAPORE

Văn hóa | 24/01/2019

KHU NEPAL

Văn hóa | 24/01/2019

KHU CAMPUCHIA

Văn hóa | 24/01/2019

KHU THÁI LAN

Văn hóa | 24/01/2019

KHU ẤN ĐỘ

Văn hóa | 24/01/2019

KHU TRUNG QUỐC

Văn hóa | 24/01/2019

KHU HÀN QUỐC

Văn hóa | 24/01/2019